DETA MILIEU B.V. ...krachtig door deskundigheid

Gebruik van verschillende browsers
Deze website én de verschillende toepassingen op de website zijn getest op het gebruik van Microsoft Internet Explorer 6 + 7.

Klik hieronder om Internet Explorer te downloaden en te installeren:
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp

Klik hieronder om Netscape te downloaden en te installeren:
http://wp.netscape.com/download/archive.html

Deze website is ook getest op het gebruik van Firefox 1.5. Er kunnen zich echter problemen voordoen indien je de verschillende toepassingen gebruikt met Firefox 1.5.

Klik hieronder om Firefox te downloaden en te installeren:
http://www.mozilla.com/firefox

Indien je gebruik maakt van een andere browser
Deze website is alleen getest met bovengenoemde browsers op het Windows platform. Er kunnen zich problemen voordoen indien je de website bezoekt via een browser/platform die niet is getest.

Trademark Notice
Een groot aantal namen, logo's en andere tekens die op deze site worden gebruikt, waaronder het DETA MILIEU B.V., en de DETA MILIEU B.V.-naam, zijn beschermde merken. Elk gebruik hiervan of van gelijkaardige symbolen is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DETA MILIEU B.V.

Copyright Notice© DETA MILIEU B.V., 2009
De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, films, databestanden, logo's en andere elementen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, wijzigingen, vertalingen, bewerkingen, communicatie naar het publiek, huur en andere exploitatie van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anders, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door DETA MILIEU B.V. Enkel voor privé-gebruik mag je een kopie maken, behalve van foto's waarvan helemaal geen kopieën toegelaten zijn. Elke inbreuk op wat hierboven werd beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Disclaimer
DETA MILIEU B.V. besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze web site. Niettemin garandeert DETA MILIEU B.V. geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat, en waarschuwt tevens de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd kan worden. In geen geval kan DETA MILIEU B.V. aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. Wanneer er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt DETA MILIEU B.V. geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.

Certificaten