DETA MILIEU B.V. ...krachtig door deskundigheid

(Water-) bodemonderzoek:

De dienstverlening in het kader van (water)bodemonderzoeken en partijkeuringen omvat de volgende werkzaamheden:

 • vooronderzoek, inclusief historisch onderzoek;
 • verkennend bodemonderzoek;
 • nader bodemonderzoek;
 • waterbodemonderzoek;
 • archeologisch onderzoek;
 • onderzoek van ondergrondse tanks;
 • onderzoek naar asbest in grond;
 • due diligence bij (ver)koop transacties;
 • second opinions;
 • sonderingen;
 • monitoringsplan en -rapportage grondwater;
 • juridisch advies bij milieugerelateerde vraagstukken;
 • partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit (AP04; partijen > 400 m³);
 • indicatieve partijkeuringen (partijen < 400 m³);
 • advisering omtrent bodemsanering;
 • interpretatie onderzoeksresultaten volgens het Besluit Bodemkwaliteit;
 • asfaltonderzoek Protocol CROW 210, Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt.

In onderstaande tabel zijn de meest voorkomende aanleidingen voor onderzoek en de daarbij behorende onderzoeks- en veldwerkprotocollen weergegeven. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend.

Aanleiding

Onderzoeksprotocol

Veldwerkprotocol

Vaststelling algemene kwaliteit bodem, Verkennend bodemonderzoek,

Aanvraag bouwvergunning;

Aanvraag milieuvergunning.

NVN 5725 (Historisch onderzoek),

NEN 5740 (Verkennend onderzoek),

Protocol Oriënterend Onderzoek

Nulsituatie bodemonderzoek

Protocol 2001 en 2002

Aanvullend bodemonderzoek na vaststelling verontreinigingen

Protocol Nader Onderzoek, Richtlijn Nader onderzoek

Protocol 2001 en 2002

Waterbodemonderzoek

NEN 5720

Protocol 2003

Partijkeuringen grond (AP04)

Besluit bodemkwaliteit

Protocol 1001

Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem

NEN 5707

Protocol 2018

Asfaltonderzoek

asfaltonderzoek Protocol CROW 210, Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt

Protocol CROW 210

 

Bodemsanering:

 • de dienstverlening in het kader van bodemsanering omvat de volgende activiteiten:
 • voorbereiden en begeleiden bodemsanering;
 • verzorgen en indienen Besluit Urgentie Saneringssystematiek (BUS) -meldingen;
 • bodemsanering (saneringsonderzoek en -plan);
 • opstellen van een bestek voor sanering;
 • milieukundige begeleiding volgens protocol 6001;
 • opstellen evaluatie rapportage na afronding bodemsanering;

Certificaten