DETA MILIEU B.V. ...krachtig door deskundigheid

DETA MILIEU B.V. heeft op het moment meerdere vacatures. Zie onderstaande vacatures voor functiebeschrijving, taken en verantwoordelijkheden.

DETA MILIEU B.V. biedt een informele, resultaatgerichte omgeving, waar betrokkenheid en zelfstandigheid van de medewerkers voor zichzelf spreken en waar volop ruimte is voor het ontplooien van initiatieven. Je kunt rekenen op een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Indien je niet gecertificeerd bent voor de milieukundige begeleiding conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 6000 bestaat de mogelijk om je bij DETA MILIEU B.V. te certificeren. Hiervoor dien je minimaal 2 aaneengesloten jaren ervaring te hebben met milieukundig veldwerk en milieukundige begeleiding. Heb je deze tweejarige ervaring nog niet dan bieden wij je een opleidingstraject aan om te voldoen aan deze ervaringseis. Naast de BRL 6000 word je ook opgeleid om je te certificeren voor de BRL 1000 en BRL 2000.

Geïnteresseerd ? Neem contact op met Reinout ter Heerdt (06-34491058) of mail een sollicitatiebrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Vacature: Veldmedewerker (M/V) (40 uur per week)

Functieomschrijving:

 • uitvoeren en rapporteren van veldwerk voor milieuhygiënisch onderzoek conform BRL SIKB 2000 en de protocollen waarvoor hij/zij is gekwalificeerd
 • Taken en verantwoordelijkheden verifiëren van de toepasselijkheid van veldwerkplannen
 • zorg dragen dat hij/zij beschikt over adequate gereedschappen, apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen voorafgaand aan de monsterneming
 • uitvoeren van handboringen , plaatse van peilbuizen, nemen grondmonsters (protocol 2001)
 • maken van boorbeschrijvingen (protocol 2001 en/of 2003)
 • inmeten van boorpunten en waterpassen (protocol 2001 en/of 2003)
 • afpompen van peilbuizen voor monsterneming, nemen van grondwatermonsters, uitvoeren van veldfiltraties (protocol 2002)
 • bepalen van het elektrisch geleidingsvermogen en de zuurgraad in grond- en oppervlaktewater (protocol 2002)
 • nemen van waterbodemmonsters, inmeten van waterbodems (protocol 2003); pré
 • inmeten van waterbodems (protocol 2003); pré
 • nemen van monsters uit asbestverdacht materiaal (protocol 2018); pré
 • registreren van de bevindingen van monsternemingen
 • conserveren van monsters
 • overdragen van monsters aan het laboratorium
 • schoonmaken van gebruikte gereedschappen, apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen na afloop van de monsterneming
 • opstellen van veldwerkrapportages


Opleidings- en ervaringseisen

 • diploma MTS Civiele Techniek, Milieutechniek of Cultuurtechniek of gelijkwaardig
 • diploma ‘Basisveiligheid VCA’
 • kennis van BRL SIKB 2000
 • kennis van het KAM-managementsysteem
 • ervaring met MS Word en MS Excel
 • rijbewijs B (+E = pré)

 

Vacature: Milieukundig begeleider

 

Functieomschrijving:

 • Het conform de BRL-SIKB 6000, protocol 6001 begeleiden van bodemsaneringen.
 • Het uitvoeren van controle en veiligheidsmetingen.
 • Het nemen van grond(water)monsters (BRL-SIKB 2000, protocol 2001, 2002, 2003 en 2018).
 • Eventueel het bemonsteren van verhardingsconstructies.
 • Eventueel het uitvoeren van partijkeuringen (BRL-SIKB 1000, protocol 1001).


DETA MILIEU B.V. vindt de volgende kenmerken belangrijk:

 • Relevante MBO/HBO opleiding.
 • 2 jaar relevante werkervaring.
 • BRL 6000 certificaat.
 • Sterke persoonlijkheid, vasthoudendheid, gedrevenheid, actief en representatief.
 • Loyaal en servicegerichte instelling.
 • Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal en contactuele eigenschappen.
 • Rijbewijs B (+E pré).
 • Deskundig leidinggevende projecten DLP (pré).

 

 

Gedurende de voorbereiding en/of uitvoering van diverse projecten kan het wenselijk zijn dat advies en ondersteuning geleverd wordt door een Hoger Veiligheidskundige of een Register Arbeidshygiënist.

 

DETA MILIEU B.V. kan u onder andere ondersteuning bieden bij:

  

·         Het opstellen van V&G plan ontwerpfase en/of uitvoeringsfase

·         T en F klasse berekenen en/of verifiëren

·         Het beoordelen van V&G plannen

·         Verzorgen start werk instructie

·         Veiligheidskundige begeleiding van projecten

·         Het opstellen van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

·         Uitvoeren van werkplek inspecties

·         Praktijkgerichte advisering op het gebied van veiligheid

 

 

V&G plan

 

Voor het waarborgen van de veiligheid van uw  werknemers tijdens het werk is het van belang vooraf de risico’s te onderkennen en veiligheidsmaatregelen te nemen. Al in de ontwerpfase van een project dient rekening gehouden te worden met het welzijn van werknemers in alle projectfasen.

De risico’s en te nemen veiligheidsmaatregelen worden beschreven in het Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de ontwerpfase en de uitvoeringsfase.

DETA MILIEU B.V. kan deze plannen voor u opstellen of beoordelen.

 

Voor het werken in verontreinigde grond is het van belang de risicoklasse vast te stellen en de bijbehorende maatregelen voor te schrijven in het veiligheid- en gezondheidsplan. Dit gebeurt conform de CROW-publicatie 132. De risicoklasse is bepalend voor de te nemen veiligheidsmaatregelen voor de medewerkers. Wij kunnen de T en F klasse voor u berekenen en/of verifiëren. Daarnaast adviseren wij u over persoonlijke beschermingsmiddelen, meetstrategie en andere veiligheidsvoorzieningen op de saneringslocatie.

 

Voor aanvang van de werkzaamheden is het van belang de werknemers te informeren over de risico’s van het werken op de betreffende locatie alsmede de te nemen veiligheidsmaatregelen. Wij kunnen de start werk instructie voor u verzorgen en uw project veiligheidskundig begeleiden.

 

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

 

Bedrijfsrisico’s. U sluit ze gráág uit, want veiligheid is belangrijk voor u. Daarbij maakt de Arbo-wet het u wettelijk verplicht om de risico’s binnen uw organisatie te kennen en herkennen. Wij kunnen u ondersteunen bij het inventariseren, beoordelen en kwantificeren van de risico’s binnen uw organisatie

De resultaten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) dienen als basis voor het opstellen van een prioriteitenvolgorde van de te nemen acties in een Plan van Aanpak. Door het uitvoeren van dit Plan van Aanpak kan het bedrijf daadwerkelijk verbeteringen in de arbeidsomstandigheden bereiken en het ziekteverzuim en de ongevallencijfers verder terugdringen. De werkomstandigheden verbeteren en de motivatie van het personeel verhogen. Hetgeen de productie en de kwaliteit van het werk ten goede komt.

 

Werkplekinspecties

Om een hoog niveau van veiligheid, gezondheid en milieubeheersing op de werkplek te kunnen handhaven, is het essentieel dat de werkplek regelmatig wordt geïnspecteerd.  Aan de hand van een checklijst worden de relevante aspecten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu beoordeeld en worden er waar nodig corrigerende maatregelen genomen.

 Advies

Daarnaast levert DETA MILIEU B.V. u ondersteuning en advisering bij veiligheidskundige vraagstukken en het zorgen voor veiligheid en gezondheid van uw medewerkers.

Gebruik van verschillende browsers
Deze website én de verschillende toepassingen op de website zijn getest op het gebruik van Microsoft Internet Explorer 6 + 7.

Klik hieronder om Internet Explorer te downloaden en te installeren:
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp

Klik hieronder om Netscape te downloaden en te installeren:
http://wp.netscape.com/download/archive.html

Deze website is ook getest op het gebruik van Firefox 1.5. Er kunnen zich echter problemen voordoen indien je de verschillende toepassingen gebruikt met Firefox 1.5.

Klik hieronder om Firefox te downloaden en te installeren:
http://www.mozilla.com/firefox

Indien je gebruik maakt van een andere browser
Deze website is alleen getest met bovengenoemde browsers op het Windows platform. Er kunnen zich problemen voordoen indien je de website bezoekt via een browser/platform die niet is getest.

Trademark Notice
Een groot aantal namen, logo's en andere tekens die op deze site worden gebruikt, waaronder het DETA MILIEU B.V., en de DETA MILIEU B.V.-naam, zijn beschermde merken. Elk gebruik hiervan of van gelijkaardige symbolen is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DETA MILIEU B.V.

Copyright Notice© DETA MILIEU B.V., 2009
De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, films, databestanden, logo's en andere elementen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, wijzigingen, vertalingen, bewerkingen, communicatie naar het publiek, huur en andere exploitatie van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anders, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door DETA MILIEU B.V. Enkel voor privé-gebruik mag je een kopie maken, behalve van foto's waarvan helemaal geen kopieën toegelaten zijn. Elke inbreuk op wat hierboven werd beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Disclaimer
DETA MILIEU B.V. besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze web site. Niettemin garandeert DETA MILIEU B.V. geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat, en waarschuwt tevens de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd kan worden. In geen geval kan DETA MILIEU B.V. aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. Wanneer er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt DETA MILIEU B.V. geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.

Vacature: Milieukundig Begeleider

 

 

 

DETA MILIEU B.V… krachtig door deskundigheid.

Als milieukundige begeleider ben jij in het veld het visitekaartje van DETA MILIEU B.V.

Je voornaamste verantwoordelijkheid is het op juiste wijze begeleiden van een (bodem)sanering.

Je houdt rekening met de milieuhygiënische aspecten van het werk. Daarnaast heb je een adviserende rol richting de directievoerder/projectleider en houdt contact met de overheden en vergunningverleners. Je voert regelmatig controlemetingen uit.
Intern onderhoud je de contacten met de betrokken projectleider, die je op de hoogte houdt van de voortgang van de werkzaamheden en die je bij calamiteiten of onzekerheden tijdig informeert en/of overleg voert.
Natuurlijk heb je de bereidheid je flexibel op te stellen en aanvullende voorkomende werkzaamheden uit te voeren, zoals het uitvoeren van bemonsteringswerkzaamheden. Je durft je te ontwikkelen en wilt een bijdrage realiseren aan het behoud van de kwaliteit van ons bedrijf.

Functieomschrijving:

- Het conform de BRL-SIKB 6000, protocol 6001 begeleiden van bodemsaneringen.

- Het uitvoeren van controle en veiligheidsmetingen.

- Het nemen van grond(water)monsters (BRL-SIKB 2000, protocol 2001, 2002, 2003 en 2018).

- Eventueel het bemonsteren van verhardingsconstructies.

- Eventueel het uitvoeren van partijkeuringen (BRL-SIKB 1000, protocol 1001).

DETA MILIEU B.V. vindt de volgende kenmerken belangrijk:

- Relevante MBO/HBO opleiding.

- 2 jaar relevante werkervaring.

- BRL 6000 certificaat.

- Sterke persoonlijkheid, vasthoudendheid, gedrevenheid, actief en representatief.

- Loyaal en servicegerichte instelling.

- Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken.

- Goede beheersing van de Nederlandse taal en contactuele eigenschappen.

- Rijbewijs B (+E pré).

- Deskundig leidinggevende projecten DLP (pré).

DETA MILIEU B.V. biedt een informele, resultaatgerichte omgeving, waar betrokkenheid en zelfstandigheid van de medewerkers voor zichzelf spreken en waar volop ruimte is voor het ontplooien van initiatieven. Je kunt rekenen op een goed pakket arbeidsvoorwaarden.

Indien je niet gecertificeerd bent voor de milieukundige begeleiding conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 6000 bestaat de mogelijk om je bij DETA MILIEU B.V. te certificeren. Hiervoor dien je minimaal 2 aaneengesloten jaren ervaring te hebben met milieukundig veldwerk en milieukundige begeleiding.

Heb je deze tweejarige ervaring nog niet dan bieden wij je een opleidingstraject aan om te voldoen aan deze ervaringseis. Naast de BRL 6000 word je ook opgeleid om je te certificeren voor de BRL 1000 en BRL 2000.

Geïnteresseerd ? Neem contact op met Reinout ter Heerdt (06-34491058)

Inhoud

De door DETA MILIEU B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DETA MILIEU B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. DETA MILIEU B.V. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. DETA MILIEU B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door DETA MILIEU B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van DETA MILIEU B.V.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van DETA MILIEU B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Certificaten